Kalendarium
Grudzień  2014
Wschód słońca: 07:59
21
Zachód słońca: 15:32
Niedziela
Myśl świątobliwego ojca Libermanna na dzisiaj:
Jeśli Pan Bóg może zbawić dusze, posługując się tak nędznymi narzędziami jak my, będzie mógł również uświęcić te narzędzia, moim naszej biedy i nędzy.    22. Biedacy! Wyobrażamy sobie, że czynimy rzecz nadzwyczajną, gdy najmiłosierniejszy nasz Bóg czyni nam zaszczyt, że wybiera nas, byśmy do Niego należeli.
Freelance Workshop Logo © Freelance Workshop 2012 Freelance Workshop Logo