Aktualności

Inauguracja Roku Życia Konsekrowanego Diecezji Bydgoskiej

Pod przewodnictwem biskupa Ryszarda Karpińskiego, w bydgoskim Kościele Rektorskim Zgromadzenia Ducha Świętego zainaugurowano Rok Życia Konsekrowanego. W modlitwie uczestniczyli przedstawiciele wspólnot zakonnych oraz świeccy.

Biskup senior archidiecezji lubelskiej, nawiązując do liturgii I Niedzieli Adwentu, przypomniał, że jest to czas wiernego oczekiwania na Pana przez wypełnienie obietnic złożonych na Chrzcie świętym. Odwołał się również do listu papieża Franciszka, jaki skierował on do osób konsekrowanych, a także wspomniał posynodalną adhortację apostolską Jana Pawła II o życiu konsekrowanym, jego misji w Kościele i w świecie Vita Consecrata.

Więcej informacji...
ZOBACZYĆ PRZEZ OBRAZ USŁYSZEĆ PRZEZ DŹWIĘK

Zapraszamy na wystawę ikon Andrzeja Binkowskiego oraz na spotkania z autorem, w niedzielę 14 grudnia 2014 roku.

Wystawa zostanie przygotowana w auli Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Ducha Świętego przy Al. Jana Pawła II 117 w Bydgoszczy.

Zwiedzanie połączone ze spotkaniem z autorem będzie możliwe po każdej Mszy Świętej (porządek Mszy Świętych niedzielnych w kościele rektorskim: 9.00, 11.00, 13.00, 19.00 i 21.00).

Po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 19.00 odbędzie się w auli koncert pieśni duchowych.

Wydarzenie to wpisuje się w obchody Roku Życia Konsekrowanego w naszej Diecezji.

Jezus ich tu przysłał

- W DZIECIŃSTWIE POWIEDZIAŁEM, ŻE ZOSTANĘ ZAKONNIKIEM. MAMA WZIĘŁA TO SOBIE DO SERCA I CODZIENNIE SIĘ O TO MODLIŁA - MÓWI NOWICJUSZ.

Na zakończenie Tygodnia Misyjnego z naszą akcją ewangelizacyjną odwiedziliśmy parafię, w której posługują... misjonarze. W Cielądzu, niedaleko Rawy Mazowieckiej, swój dom zakonny mają duchacze. Tak popularnie nazywani są zakonnicy ze Zgromadzenia Ducha Świętego.

Z PROWINCJAŁEM

I NOWICJUSZAMI

Przybyli do Cielądza w 1971 roku, ale historia parafii pw. Świętej Trójcy jest o wiele dłuższa. Z akt kapituły poznańskiej wynika, że została erygowana jeszcze przed rokiem 1428. Obejmuje 9 wsi. Nasza wizyta w Cielądzu zbiegła się z odwiedzinami wspólnoty przez prowincjała zgromadzenia o. Dariusza W. Andrzejewskiego CSSp, mistrza nowicjatu o. Władysława Budziaka CSSp oraz dwóch nowicjuszy. Wspólnie z s. Anną Marią Pudełko AP modliliśmy się za nich, za wszystkich kapłanów w parafii, a szczególnie za młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem swojej drogi życiowej. O. Władysław pamięta jeszcze legendarną postać o. ppłk. Franciszka Mientkiego CSSp. Kapelan Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, uczestnik bitwy pod Arnhem, ostatnie lata swojego życia spędził w Cielądzu. Po śmierci został pochowany na miejscowym cmentarzu. Spoczywa tam czterechduchaczy. - Kiedy trafiłem do nowicjatu, o. Franciszek zapytał mnie, dlaczego tu przyszedłem. Nie pozwolił mi się rozpakować, dopóki nie udzieliłem prawidłowej dpowiedzi, że to Jezus mnie tu przysłał - opowiada mistrz nowicjatu. Dziś sam wychowuje młode pokolenie zakonników. Wśród ponad 3 tys. duchaczy jest ok. 80 Polaków.

Pod opieką Niepokalanego Serca Maryi Panny - znajduje się w ich herbie wraz z gołębicą, symbolem Ducha Świętego - głoszą Dobrą Nowinę na 5 kontynentach.

RODZINNA ATMOSFERA

Wszystkim duchaczom przyświeca hasło: ''Cor unum et anima una'' ('';Jedno serce i jedna dusza''). Serca Mikołaja Kurka i Pawła Kaszyńskiego zostały porwane na pielgrzymce. Spotkali się w drodze na Jasną Górę. Wkrótce wstąpili do nowicjatu zgromadzenia. Noszą już koloratki. Mikołaj chce zostać bratem zakonnym, a Paweł kapłanem. Swoją obecnością w Cielądzu potwierdzili, że posługa duchaczy przynosi owoce także w postaci powołań. - Kiedy rozeznawałem swoje powołanie, odwiedziłem seminaria diecezjalne i zgromadzenia. U duchaczy poczułem rodzinną atmosferę i pomyślałem sobie, że jeżeli mam oddać swoje życie i powołanie, to tylko w ręce takiej rodziny - wspólnoty, która codziennie świadczy o sobie przez serdeczne odnoszenie się do innych - mówi Paweł. - Paweł namówił mnie na udział w rekolekcjach w zgromadzeniu. Zobaczyłem, że zakonnicy to są normalni ludzie, z którymi można swobodnie porozmawiać.

Zupełnie inaczej, niż sobie wyobrażałem, i to mnie ujęło. Jeszcze wtedy nie myślałem, że zostanę jednym z nich. Miałem wtedy dziewczynę. Wracałem kilka razy, aż dotarło do mnie, że to jest to. Czuję się wśród tych ludzi szczęśliwy - mówi Mikołaj. Zanim zostaną duchaczami, odbędą staż misyjny, i to w obcej dla nich kulturze. Najbliżsi bardzo przeżyli ich wybory.

- Długo się opierałem temu powołaniu. Rodziców poinformowałem dopiero na dwa tygodnie przed pójściem do zgromadzenia. Zaniemówili, bo wcześniej dostałem się na studia w Bydgoszczy i byli przekonani, że będę studiował na świeckiej uczelni - opowiada Paweł. - Moja mama,gdy się dowiedziała, że wstępuję do zakonu, to aż się popłakała. Okazuje się, że w dzieciństwie powiedziałem, że zostanę zakonnikiem. Mama wzięła to sobie do serca i codziennie się o to modliła - dodaje Mikołaj.

- Ufam, że w tych młodych ludziach jest przyszłość zakonu. Ich postawa jest budująca. To powiew nowej ewangelizacji - mówi prowincjał duchaczy.

O. Dariusz piastuje swój urząd od niedawna. W czerwcu kapituła zgromadzenia zdecydowała, że musi porzucić posługę proboszcza w Cielądzu na rzecz kierowania całą polską prowincją. Duchacze nie są bogatym zakonem, dlatego wielką radość sprawił im dar dla seminarium zakonnego.

Do Bydgoszczy z cielądzkiej parafii dotarł transport żywności. - Ludzie podeszli do tego odpowiedzialnie. Przekazywali płody rolne lub pieniądze. Za nie kupiliśmy dwie świnie. Także dzisiaj tyle, ile kto mógł, wrzucał do puszki z pieniędzmi - mówi Anna Szczepańska,parafianka z Komorowa.

Prowincjał duchaczy jest pod wrażeniem. - Wszystkim z całego serca dziękuję. Zawsze mogę liczyć na moje 'owieczki' z parafii Cielądz - mówi.

Marcin Kowalik

''Gość Niedzielny''

Więcej informacji...
Inauguracja Roku Akademickiego 2014/15 w WSD Zgromadzenia Ducha Świętego

Alokucja o. Dariusza W. Andrzejewskiego CSSp, Przełożonego Prowincjalnego Zgromadzenia Ducha Świętego na rozpoczęcie Nowego Roku Akademickiego 2014/15,

Ekscelencjo, Księże Biskupie Janie, Magnificencje Rektorzy, Szacowne Grono Profesorskie, Przewielebni Kapłani i Czcigodni przedstawiciele Życia Konsekrowanego, Drodzy Seminarzyści, Szanowni Państwo,

Inaugurujemy Nowy Rok Akademicki 2014/15. Rok dla naszej zakonnej formacji wyjątkowy o tyle, że związany będzie z ogłoszonym przez papieża Franciszka, Rokiem Życia Konsekrowanego.

W ramach seminarium duchownego włączamy się w nurt apostolskiej posługi, chcemy nieustannie doskonalić swoje powołanie w ''seminaryjnej kuźni'' i uszlachetniać swe talenty w tej ''duchowej szkole życia''. Zaiste, to właśnie ta ''duchowość'' wyróżnia nasze uczelnie na tle uczelni świeckich.

Ojciec Św. Franciszek zwracając się do kleryków rzymskich powiedział: ''(...) nie przygotowujecie się w seminarium do wykonywania jakiegoś zawodu lub do pracy w firmie. Mamy wielu księży będących w połowie drogi, którzy nie zdołali osiągnąć pełni kapłaństwa, oni mają coś z funkcjonariuszy, coś z biurokratów, a to nie przynosi dobra Kościołowi''. Papież stanowczo zaapelował do przyszłych kapłanów: ''Proszę was, uważajcie, by nie ulec takiej postawie''.

Jako Przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego, będę dbał o to, by ten papieski apel trafił do serc naszych alumnów i określił ich wizje kształcenia i formowania w seminarium.

Myślę, że trwając we wspólnocie modlitwy, wzajemnych studiów, połączonych formacji - dwóch seminariów duchownych - Diecezji Bydgoskiej i misyjnego Zgromadzenia Ducha Świętego, otrzymujemy od Boga jeszcze szczególniejszy Dar i wyzwanie.

Ubogacamy się także wzajemnie, by skuteczniej stawać się we współczesnym świecie ''pasterzami na podobieństwo Jezusa, Dobrego Pasterza''.

Właśnie dzisiaj, w zgiełku XXI wieku musimy być jeszcze mocniej i odpowiedzialniej obecni ''pośród stada i paść owce swoje''.

Zaiste, my kapłani, ale i alumni - czyli ''kapłani jutra'', musimy odważnie wchodzić w rzeczywistość tego świata, nie możemy izolować się, uciekać od problemów dnia codziennego, od trosk, zmartwień i kłopotów naszych bliźnich ...

Kochani alumni, życzę wam z całego serca, abyście pozwolili się codziennie kształtować przez Ducha Świętego i doświadczali ''tajemnicy wybrania'', Bożego ''naznaczenia'', przez gorącą modlitwę, odpowiedzialną, sumienną naukę i dobre uczynki.

''Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas kapłanów doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania ...''  - podkreślał z mocą Św. Jan Paweł II.

Życzę Wam na nowy rok akademicki, tego ''nieustannego dorastania'' do tajemnicy Bożego wybrania, życzę dobrych wyników w nauce oraz liczę na owocną i pozytywną współpracę między seminarium zakonnym a diecezjalnym ...

W zbliżającym się Roku Życia Konsekrowanego, zapraszamy do jeszcze większego zbliżenia naszych formacji seminaryjnych, do wzajemnego ''poznawania się'', do odkrywania naszej historii, tradycji i charyzmatu ...

Sługa Boży Stefan Kard. Wyszyński, założyciel i protektor naszego seminarium zakonnego przed laty powiedział: ''Gdybym dziś narodził się na nowo, a zapytany - jaką drogę życia obrałbym - bez chwili wahań wszedłbym na drogę kapłaństwa, choćbym od początku jasno wiedział, że skończę w okowach Chrystusowych, we wzgardzie szubienicy. Lepiej być wzgardzonym kapłanem, niż uwielbianym Cezarem''.

Najlepszym i najpiękniejszym życzeniem, jakie skierować więc mogę do Was, podążających Drogą Powołania jest to, byście za Prymasem Tysiąclecia mogli tak samo i bez wahania powiedzieć o swojej życiowej decyzji ...

A my wszyscy tu zebrani, módlmy się za przyszłych kapłanów, zakonników i misjonarzy, bo to nie jest łatwa służba we współczesnym zlaicyzowanym świecie. Zróbmy postanowienie, żeby każdego dnia wspomnieć w modlitwie o kleryku, kapłanie i zakonniku, bo oni tego duchowego wsparcia bardzo potrzebują.

Prosimy więc o żarliwą modlitwę w intencji dobrych, świętych i licznych powołań kapłańskich i zakonnych, aby ci kandydaci na ''Żniwiarzy Pańskich'' byli godnymi i prawdziwymi znakami obecności Boga wśród społeczeństw wszystkich kontynentów.

Szczęść Wam Boże na wszystko i na każdy dzień !

o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp

Prowincjał

Więcej informacji...
POMOC dla WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO ZGROMADZENIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Radujemy się, iż w każdym czasie Dobry i Miłosierny Bóg powołuje ``żniwiarzy na niwie Pańskiej``. Ku naszej ogromnej radości tak też stało się i w bieżącym roku akademickim. Do naszej wspólnoty seminaryjnej przyjęliśmy kolejnych sześciu młodych i zdolnych ludzi. Po wieloletniej formacji duchowej i intelektualnej skierowani oni zostaną do różnych zakonnych - duchackich placówek. Pracować będą w ośrodkach duszpasterskich w Polsce i misyjnych rozsianych po całym świecie.

Zanim seminarzyści opuszczą mury domów formacyjnych potrzebne są ogromne nakłady finansowe. Każdego roku te koszty utrzymania seminarium wzrastają. Staje się to dla zgromadzenia obciążeniem coraz bardziej odczuwalnym i trudnym do udżwignięcia. Zwracamy się więc z gorącą prośbą do ludzi dobrej woli o każdy, nawet najskromniejszy datek, ofiarę i pomoc.

Za każdy taki dar serca, ten modlitewny, a także ten materialny, składamy wszystkim serdeczne i staropolskie ``Bóg zapłać``!

Nasz numer konta: 81 1240 1183 1111 0000 1290 4365 Bank Pekao S.A. I/O. BYDGOSZCZ

Zgromadzenie Ducha Świętego Aleje Jana Pawła II 117 , 85-152 BYDGOSZCZ

W każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca w naszym seminaryjnym Kościele Rektorskim w Bydgoszczy, sprawowana jest Msza Święta w intencji wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców.

Inauguracja posługi prowincjała Zgromadzenia Ducha Świętego

Ojciec Dariusz Walenty Andrzejewski CSSp zainaugurował uroczyście posługę prowincjała Zgromadzenia Ducha Świętego. W bydgoskim Kościele Rektorskim przy ołtarzu - oprócz nowego przełożonego - stanęli m.in. biskupi z Kanady i Polski na czele z prymasem abp. Wojciechem Polakiem.

Zgromadzenie Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi od ponad 311 lat służy wiernie Bogu i Kościołowi, podejmując działania na wszystkich kontynentach, w siedemdziesięciu krajach świata. - Jesteśmy Zgromadzeniem Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela! Pragnę więc wszelkie działania i zamierzenia mojej prowincjalnej posługi i powołanej przeze mnie rady prowincjalnej zawierzać Duchowi Świętemu, którego silnego i ożywczego "powiewu" tak bardzo dzisiaj potrzebujemy - mówił w homilii nowy prowincjał.

Ojciec Andrzejewski CSSp podkreślił, że przychodzi mu kierować polską prowincją w niełatwych czasach, w których do głosu dochodzą krzykliwe i destrukcyjne ideologie. - Człowiekowi i całym społecznościom wmawia się, że Boga nie ma. Wmawia się, że to człowiek rządzi światem i jest panem swojego losu. Ta ciągła mętna i wroga propaganda drąży nasze sumienia. Coraz trudniej zatem opierać się tej zgubnej indoktrynacji nie tylko wierzącym świeckim, ale i ludziom Kościoła - dodał.

Prowincjał polskich duchaczy widzi siłę w relacji z Bogiem, w sakramentach świętych oraz w życiu wspólnotowym. Powołuje się tutaj na słowa papieża Franciszka skierowane do członków zakonów i zgromadzeń - ``w życiu zakonnym nie ma drogi na skróty``. Pan Bóg pragnie naszych serc całkowicie oddanych, a to oznacza, że musimy coraz bardziej ``zapominać samych siebie`` i ``wychodzić z własnych ograniczeń``. Dlatego należy dziś jeszcze mocniej, za papieżem, wyeksponować znaczenie składanych ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa - powiedział.

Przełożony duchaczy w Polsce stwierdził, że przesłanie Franciszka do osób konsekrowanych, z pewnością bardzo mocno poruszyło niejedno zakonne serce i sumienie. - Pragniemy, aby w nadchodzących czasach stało się ono swoistym drogowskazem naszego zakonnego postępowania i życia misyjnego. U progu mojej posługi chcę dobitnie i z mocą zaznaczyć, iż tego drogowskazu będę się trzymał, czerpiąc jednocześnie z bogactwa naszego charyzmatu i z najlepszych wzorców w ponad 300-letniej historii zakonu - podkreślił o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli hierarchowie Kościoła: ordynariusz diecezji bydgoskiej bp Jan Tyrawa, metropolita gnieźnieński i prymas Polski abp Wojciech Polak, bp Louis Dicaire z Montrealu w Kanadzie oraz biskupi seniorzy: Bogdan Wojtuś z Gniezna, Teofil Wilski z Kalisza, Ryszard Karpiński z Lublina. Do Kościoła Rektorskiego przybyli również przedstawiciele zgromadzeń żeńskich i męskich, duchowieństwo diecezjalne, duchacze pracujący w różnych częściach świata oraz świeccy, a wśród nich przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz mama o. Andrzejewskiego. Był czas na przemówienia i życzenia dla nowego prowincjała.

Prymas Polski abp Wojciech Polak przypomniał, że nowy prowincjał w słowie skierowanym do współbraci i przyjaciół misji zaraz po wyborze zaznaczył, że przyjmuje go w pokorze i z głęboką wiarą. - Prosił o życzliwą współpracę, pomoc i modlitewne wsparcie. Dzisiaj, kiedy obejmuje liturgicznie swój urząd, chcemy wyrazić nasze zapewnienie, że na tę prośbę będziemy odpowiadać - mówił. Abp Polak podkreślił, że obecność tych, którzy przybyli na uroczystości z bliska i z daleka, jest znakiem owego zapewnienia. - Pragniemy wspierać posługiwanie nowego prowincjała, pamiętając, że trzeba nam - jak przypomina nieustannie papież Franciszek - skupiać się na tym, co istotne. Na modlitwie chcemy prosić dla ojca prowincjała o ducha służby, dla ojców i braci ze zgromadzenia - ducha miłości i współpracy, zwłaszcza w misyjnym dziele głoszenia Chrystusa innym - powiedział.

Ojciec Dariusz W. Andrzejewski urodził się 14 lutego 1966 roku w Wągrowcu. Do Zgromadzenia Ducha Świętego wstąpił w 1987 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 5 lutego 1994 roku. Pracę duszpasterską podejmował m.in. w Bydgoszczy, Puszczykowie, Montrealu w Kanadzie, a od lipca 2010 roku w Cielądzu k. Rawy Mazowieckiej. Przełożonym został wybrany pod koniec czerwca tego roku.

(za KAI)

Więcej informacji...
Duszpasterstwo Młodzieży ``PARADISO``

Duszpasterstwo Młodzieży ``PARADISO`` zaprasza młodzież od 3 klasy gimnazjum, młodzież licealną i studentów, na pierwsze powakacyjne spotkanie, które odbędzie się w domu zakonnym Duchaczy przy Al. Jana Pawła II 117 w Bydgoszczy w niedzielę 5 października 2014 r. w godz: 9.30 - 15.00. W czasie spotkania Przewidziana jest Msza św. i wspólny obiad...

DOŁĄCZ DO NAS!!! info: o. Maciej; tel: 797 907 354

Więcej informacji...
Freelance Workshop Logo © Freelance Workshop 2012 Freelance Workshop Logo