Aktualności

Rada Prowincjałów Europejskich, Chester 2015

U progu Roku Życia Konsekrowanego, w dniach od 19 do 24 stycznia 2015 roku, w Chester na Wyspach Brytyjskich miałaa miejsce doroczna Rada Prowincjałów Europejskich Zgromadzenia Ducha Świętego. W obradach uczestniczył m.in. o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp, Przełożony Wyższy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego. Omawiane były m.in. sprawy formacji, animacja powołaniowa, aspekty życia zakonnego i wspólne pochylenie się nad problemami materialno-bytowymi, które dotknęły niektóre prowincje.

Więcej informacji...
Spotkania u Duchaczy

W dniach od 13 do 15 lutego 2015 roku w Domu Zakonnym Zgromadzenia Ducha Świętego odbędą się: Spotkania u Duchaczy dla młodzieży męskiej od 3 klasy gimnazjum pod nazwą: ''Klucze do rozeznania powołania…żeby w życiu strzelić w dziesiątkę…''. Informacje i zapisy u o. Macieja Sierzputowskiego pod numerem telefonu 797 907 354.

Więcej informacji...
,,Kolędy świata u Duchaczy''

Zgromadzenie Ducha Świętego zaprosiło mieszkańców Bydgoszczy i diecezji na doroczny koncert: Kolędy świata u Duchaczy. Najpiękniejsze utwory bożonarodzeniowe wybrzmiały 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego.

To szczególny dzień dla zgromadzenia o charyzmacie misyjnym. - To moment przypominający Objawienie Bożego Dziecięcia całemu światu, gdy do żłóbka przybywają Trzej Królowie. Docierają Mędrcy ze Wschodu, którzy zaniosą na wszystkie krańce świata Dobrą Nowinę o szczególnym narodzeniu. Dla nas, misjonarzy, jest to wykładnia, byśmy sami nie zatrzymali się przy żłóbku Jezusa, ale wieść o Nim i o Jego nauce nieśli tam, gdzie istnieje taka potrzeba - powiedział o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp, przełożony polskiej prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego.

Do wspólnego śpiewania przybyłych do kościoła rektorskiego porwali: zespół Quadrans, siostry pasterki z Żołędowa, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Ducha Świętego oraz członkowie Duszpasterstwa Młodzieży Paradiso. - Zjednoczył nas wspólny śpiew, zaś sama modlitwa połączyła nas w tę uroczystość z całym Kościołem misyjnym - dodał rektor misyjnego seminarium o. dr Marek Walkusz CSSp.

Do świątyni przybyli Trzej Królowie, symbolizujący Mędrców ze Wschodu. Byli to misjonarze, którzy pracowali w Paragwaju, Ghanie oraz na Madagaskarze. - Byłem w Paragwaju dwa lata. Posługiwałem trzysta kilometrów od stolicy, w kraju podzielonym na departamenty - opowiadał brat Rafał Przybylski CSSp. - Jest to kraj pasterski, w którym panuje wielki głód oraz klimat subtropikalny. Mieliśmy pod opieką 120 wiosek i w każdej była kaplica - dodał.

Nie zabrakło również aspektu materialnego. Zebrane podczas koncertu ofiary są docelowo przeznaczane na cele misyjne. Tym razem na wydatki związane z utrzymaniem seminarium, w którym kształcą się młodzi duchacze oraz formują się ci, którzy wyjeżdżają już teraz na staże misyjne.

Więcej informacji...
Boże Narodzenie 2014

''Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał Życie wieczne'' (J 3,16)

Drodzy Współbracia, Przyjaciele Misji,

Święta Bożego Narodzenia gromadzą nas wokół Betlejemskiego Żłóbka, przy którym kontemplujemy Osobę Pana naszego Jezusa Chrystusa w maleńkim, bezbronnym Dzieciątku.

To za Jego przyczyną w naszych sercach, rodzi się nowa Nadzieja, umacnia Wiara i rozpala niegasnąca, bezinteresowna Miłość. Samo narodzenie, jako tajemnica powstania nowego życia, skłania nas wszystkich do przemyśleń nad odrodzeniem i odnowieniem naszego życia, postępowania oraz koniecznością rozpoczęcia wielu spraw od początku.

W nowym 2015 Roku Pańskim, ogłoszonym przez papieża Franciszka Rokiem Życia Konsekrowanego, życzę wszystkim Współbraciom, Przyjaciołom i Dobrodziejom, abyśmy z pasją przeżywali naszą osobistą misję w Kościele, oraz gorliwie świadczyli o pięknie naśladowania Chrystusa. Niech ten Nowy Rok Pański, będzie czasem szczególnego działania Ducha Świętego w naszych zakonnych, parafialnych i misyjnych wspólnotach. Niech odrodzi się w nas i wybrzmi na nowo zawołanie z zakonnego herbu Zgromadzenia Ducha Świętego: Jedno serce i jedna dusza!

Życzę, by zdroje łask płynące z Niepokalanego Serca Maryi, która powiła Boskie Dzieciątko w ubogiej betlejemskiej szopce, spływały na nas wszystkich i umacniały we wszelkich dobrych dziełach, podejmowanych w kraju i na całym świecie.

Jezu, ufam Tobie!

W modlitewnej jedności,

o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp

Prowincjał

Więcej informacji...
Inauguracja Roku Życia Konsekrowanego Diecezji Bydgoskiej

Pod przewodnictwem biskupa Ryszarda Karpińskiego, w bydgoskim Kościele Rektorskim Zgromadzenia Ducha Świętego zainaugurowano Rok Życia Konsekrowanego. W modlitwie uczestniczyli przedstawiciele wspólnot zakonnych oraz świeccy.

Biskup senior archidiecezji lubelskiej, nawiązując do liturgii I Niedzieli Adwentu, przypomniał, że jest to czas wiernego oczekiwania na Pana przez wypełnienie obietnic złożonych na Chrzcie świętym. Odwołał się również do listu papieża Franciszka, jaki skierował on do osób konsekrowanych, a także wspomniał posynodalną adhortację apostolską Jana Pawła II o życiu konsekrowanym, jego misji w Kościele i w świecie Vita Consecrata.

Więcej informacji...
Jezus ich tu przysłał

- W DZIECIŃSTWIE POWIEDZIAŁEM, ŻE ZOSTANĘ ZAKONNIKIEM. MAMA WZIĘŁA TO SOBIE DO SERCA I CODZIENNIE SIĘ O TO MODLIŁA - MÓWI NOWICJUSZ.

Na zakończenie Tygodnia Misyjnego z naszą akcją ewangelizacyjną odwiedziliśmy parafię, w której posługują... misjonarze. W Cielądzu, niedaleko Rawy Mazowieckiej, swój dom zakonny mają duchacze. Tak popularnie nazywani są zakonnicy ze Zgromadzenia Ducha Świętego.

Z PROWINCJAŁEM

I NOWICJUSZAMI

Przybyli do Cielądza w 1971 roku, ale historia parafii pw. Świętej Trójcy jest o wiele dłuższa. Z akt kapituły poznańskiej wynika, że została erygowana jeszcze przed rokiem 1428. Obejmuje 9 wsi. Nasza wizyta w Cielądzu zbiegła się z odwiedzinami wspólnoty przez prowincjała zgromadzenia o. Dariusza W. Andrzejewskiego CSSp, mistrza nowicjatu o. Władysława Budziaka CSSp oraz dwóch nowicjuszy. Wspólnie z s. Anną Marią Pudełko AP modliliśmy się za nich, za wszystkich kapłanów w parafii, a szczególnie za młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem swojej drogi życiowej. O. Władysław pamięta jeszcze legendarną postać o. ppłk. Franciszka Mientkiego CSSp. Kapelan Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, uczestnik bitwy pod Arnhem, ostatnie lata swojego życia spędził w Cielądzu. Po śmierci został pochowany na miejscowym cmentarzu. Spoczywa tam czterechduchaczy. - Kiedy trafiłem do nowicjatu, o. Franciszek zapytał mnie, dlaczego tu przyszedłem. Nie pozwolił mi się rozpakować, dopóki nie udzieliłem prawidłowej dpowiedzi, że to Jezus mnie tu przysłał - opowiada mistrz nowicjatu. Dziś sam wychowuje młode pokolenie zakonników. Wśród ponad 3 tys. duchaczy jest ok. 80 Polaków.

Pod opieką Niepokalanego Serca Maryi Panny - znajduje się w ich herbie wraz z gołębicą, symbolem Ducha Świętego - głoszą Dobrą Nowinę na 5 kontynentach.

RODZINNA ATMOSFERA

Wszystkim duchaczom przyświeca hasło: ''Cor unum et anima una'' ('';Jedno serce i jedna dusza''). Serca Mikołaja Kurka i Pawła Kaszyńskiego zostały porwane na pielgrzymce. Spotkali się w drodze na Jasną Górę. Wkrótce wstąpili do nowicjatu zgromadzenia. Noszą już koloratki. Mikołaj chce zostać bratem zakonnym, a Paweł kapłanem. Swoją obecnością w Cielądzu potwierdzili, że posługa duchaczy przynosi owoce także w postaci powołań. - Kiedy rozeznawałem swoje powołanie, odwiedziłem seminaria diecezjalne i zgromadzenia. U duchaczy poczułem rodzinną atmosferę i pomyślałem sobie, że jeżeli mam oddać swoje życie i powołanie, to tylko w ręce takiej rodziny - wspólnoty, która codziennie świadczy o sobie przez serdeczne odnoszenie się do innych - mówi Paweł. - Paweł namówił mnie na udział w rekolekcjach w zgromadzeniu. Zobaczyłem, że zakonnicy to są normalni ludzie, z którymi można swobodnie porozmawiać.

Zupełnie inaczej, niż sobie wyobrażałem, i to mnie ujęło. Jeszcze wtedy nie myślałem, że zostanę jednym z nich. Miałem wtedy dziewczynę. Wracałem kilka razy, aż dotarło do mnie, że to jest to. Czuję się wśród tych ludzi szczęśliwy - mówi Mikołaj. Zanim zostaną duchaczami, odbędą staż misyjny, i to w obcej dla nich kulturze. Najbliżsi bardzo przeżyli ich wybory.

- Długo się opierałem temu powołaniu. Rodziców poinformowałem dopiero na dwa tygodnie przed pójściem do zgromadzenia. Zaniemówili, bo wcześniej dostałem się na studia w Bydgoszczy i byli przekonani, że będę studiował na świeckiej uczelni - opowiada Paweł. - Moja mama,gdy się dowiedziała, że wstępuję do zakonu, to aż się popłakała. Okazuje się, że w dzieciństwie powiedziałem, że zostanę zakonnikiem. Mama wzięła to sobie do serca i codziennie się o to modliła - dodaje Mikołaj.

- Ufam, że w tych młodych ludziach jest przyszłość zakonu. Ich postawa jest budująca. To powiew nowej ewangelizacji - mówi prowincjał duchaczy.

O. Dariusz piastuje swój urząd od niedawna. W czerwcu kapituła zgromadzenia zdecydowała, że musi porzucić posługę proboszcza w Cielądzu na rzecz kierowania całą polską prowincją. Duchacze nie są bogatym zakonem, dlatego wielką radość sprawił im dar dla seminarium zakonnego.

Do Bydgoszczy z cielądzkiej parafii dotarł transport żywności. - Ludzie podeszli do tego odpowiedzialnie. Przekazywali płody rolne lub pieniądze. Za nie kupiliśmy dwie świnie. Także dzisiaj tyle, ile kto mógł, wrzucał do puszki z pieniędzmi - mówi Anna Szczepańska,parafianka z Komorowa.

Prowincjał duchaczy jest pod wrażeniem. - Wszystkim z całego serca dziękuję. Zawsze mogę liczyć na moje 'owieczki' z parafii Cielądz - mówi.

Marcin Kowalik

''Gość Niedzielny''

Więcej informacji...
Inauguracja Roku Akademickiego 2014/15 w WSD Zgromadzenia Ducha Świętego

Alokucja o. Dariusza W. Andrzejewskiego CSSp, Przełożonego Prowincjalnego Zgromadzenia Ducha Świętego na rozpoczęcie Nowego Roku Akademickiego 2014/15,

Ekscelencjo, Księże Biskupie Janie, Magnificencje Rektorzy, Szacowne Grono Profesorskie, Przewielebni Kapłani i Czcigodni przedstawiciele Życia Konsekrowanego, Drodzy Seminarzyści, Szanowni Państwo,

Inaugurujemy Nowy Rok Akademicki 2014/15. Rok dla naszej zakonnej formacji wyjątkowy o tyle, że związany będzie z ogłoszonym przez papieża Franciszka, Rokiem Życia Konsekrowanego.

W ramach seminarium duchownego włączamy się w nurt apostolskiej posługi, chcemy nieustannie doskonalić swoje powołanie w ''seminaryjnej kuźni'' i uszlachetniać swe talenty w tej ''duchowej szkole życia''. Zaiste, to właśnie ta ''duchowość'' wyróżnia nasze uczelnie na tle uczelni świeckich.

Ojciec Św. Franciszek zwracając się do kleryków rzymskich powiedział: ''(...) nie przygotowujecie się w seminarium do wykonywania jakiegoś zawodu lub do pracy w firmie. Mamy wielu księży będących w połowie drogi, którzy nie zdołali osiągnąć pełni kapłaństwa, oni mają coś z funkcjonariuszy, coś z biurokratów, a to nie przynosi dobra Kościołowi''. Papież stanowczo zaapelował do przyszłych kapłanów: ''Proszę was, uważajcie, by nie ulec takiej postawie''.

Jako Przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego, będę dbał o to, by ten papieski apel trafił do serc naszych alumnów i określił ich wizje kształcenia i formowania w seminarium.

Myślę, że trwając we wspólnocie modlitwy, wzajemnych studiów, połączonych formacji - dwóch seminariów duchownych - Diecezji Bydgoskiej i misyjnego Zgromadzenia Ducha Świętego, otrzymujemy od Boga jeszcze szczególniejszy Dar i wyzwanie.

Ubogacamy się także wzajemnie, by skuteczniej stawać się we współczesnym świecie ''pasterzami na podobieństwo Jezusa, Dobrego Pasterza''.

Właśnie dzisiaj, w zgiełku XXI wieku musimy być jeszcze mocniej i odpowiedzialniej obecni ''pośród stada i paść owce swoje''.

Zaiste, my kapłani, ale i alumni - czyli ''kapłani jutra'', musimy odważnie wchodzić w rzeczywistość tego świata, nie możemy izolować się, uciekać od problemów dnia codziennego, od trosk, zmartwień i kłopotów naszych bliźnich ...

Kochani alumni, życzę wam z całego serca, abyście pozwolili się codziennie kształtować przez Ducha Świętego i doświadczali ''tajemnicy wybrania'', Bożego ''naznaczenia'', przez gorącą modlitwę, odpowiedzialną, sumienną naukę i dobre uczynki.

''Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas kapłanów doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania ...''  - podkreślał z mocą Św. Jan Paweł II.

Życzę Wam na nowy rok akademicki, tego ''nieustannego dorastania'' do tajemnicy Bożego wybrania, życzę dobrych wyników w nauce oraz liczę na owocną i pozytywną współpracę między seminarium zakonnym a diecezjalnym ...

W zbliżającym się Roku Życia Konsekrowanego, zapraszamy do jeszcze większego zbliżenia naszych formacji seminaryjnych, do wzajemnego ''poznawania się'', do odkrywania naszej historii, tradycji i charyzmatu ...

Sługa Boży Stefan Kard. Wyszyński, założyciel i protektor naszego seminarium zakonnego przed laty powiedział: ''Gdybym dziś narodził się na nowo, a zapytany - jaką drogę życia obrałbym - bez chwili wahań wszedłbym na drogę kapłaństwa, choćbym od początku jasno wiedział, że skończę w okowach Chrystusowych, we wzgardzie szubienicy. Lepiej być wzgardzonym kapłanem, niż uwielbianym Cezarem''.

Najlepszym i najpiękniejszym życzeniem, jakie skierować więc mogę do Was, podążających Drogą Powołania jest to, byście za Prymasem Tysiąclecia mogli tak samo i bez wahania powiedzieć o swojej życiowej decyzji ...

A my wszyscy tu zebrani, módlmy się za przyszłych kapłanów, zakonników i misjonarzy, bo to nie jest łatwa służba we współczesnym zlaicyzowanym świecie. Zróbmy postanowienie, żeby każdego dnia wspomnieć w modlitwie o kleryku, kapłanie i zakonniku, bo oni tego duchowego wsparcia bardzo potrzebują.

Prosimy więc o żarliwą modlitwę w intencji dobrych, świętych i licznych powołań kapłańskich i zakonnych, aby ci kandydaci na ''Żniwiarzy Pańskich'' byli godnymi i prawdziwymi znakami obecności Boga wśród społeczeństw wszystkich kontynentów.

Szczęść Wam Boże na wszystko i na każdy dzień !

o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp

Prowincjał

Więcej informacji...
Freelance Workshop Logo © Freelance Workshop 2012 Freelance Workshop Logo