Aktualności

Inauguracja posługi prowincjała Zgromadzenia Ducha Świętego

Ojciec Dariusz Walenty Andrzejewski CSSp zainaugurował uroczyście posługę prowincjała Zgromadzenia Ducha Świętego. W bydgoskim Kościele Rektorskim przy ołtarzu - oprócz nowego przełożonego - stanęli m.in. biskupi z Kanady i Polski na czele z prymasem abp. Wojciechem Polakiem.

Zgromadzenie Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi od ponad 311 lat służy wiernie Bogu i Kościołowi, podejmując działania na wszystkich kontynentach, w siedemdziesięciu krajach świata. - Jesteśmy Zgromadzeniem Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela! Pragnę więc wszelkie działania i zamierzenia mojej prowincjalnej posługi i powołanej przeze mnie rady prowincjalnej zawierzać Duchowi Świętemu, którego silnego i ożywczego "powiewu" tak bardzo dzisiaj potrzebujemy - mówił w homilii nowy prowincjał.

Ojciec Andrzejewski CSSp podkreślił, że przychodzi mu kierować polską prowincją w niełatwych czasach, w których do głosu dochodzą krzykliwe i destrukcyjne ideologie. - Człowiekowi i całym społecznościom wmawia się, że Boga nie ma. Wmawia się, że to człowiek rządzi światem i jest panem swojego losu. Ta ciągła mętna i wroga propaganda drąży nasze sumienia. Coraz trudniej zatem opierać się tej zgubnej indoktrynacji nie tylko wierzącym świeckim, ale i ludziom Kościoła - dodał.

Prowincjał polskich duchaczy widzi siłę w relacji z Bogiem, w sakramentach świętych oraz w życiu wspólnotowym. Powołuje się tutaj na słowa papieża Franciszka skierowane do członków zakonów i zgromadzeń - ``w życiu zakonnym nie ma drogi na skróty``. Pan Bóg pragnie naszych serc całkowicie oddanych, a to oznacza, że musimy coraz bardziej ``zapominać samych siebie`` i ``wychodzić z własnych ograniczeń``. Dlatego należy dziś jeszcze mocniej, za papieżem, wyeksponować znaczenie składanych ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa - powiedział.

Przełożony duchaczy w Polsce stwierdził, że przesłanie Franciszka do osób konsekrowanych, z pewnością bardzo mocno poruszyło niejedno zakonne serce i sumienie. - Pragniemy, aby w nadchodzących czasach stało się ono swoistym drogowskazem naszego zakonnego postępowania i życia misyjnego. U progu mojej posługi chcę dobitnie i z mocą zaznaczyć, iż tego drogowskazu będę się trzymał, czerpiąc jednocześnie z bogactwa naszego charyzmatu i z najlepszych wzorców w ponad 300-letniej historii zakonu - podkreślił o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli hierarchowie Kościoła: ordynariusz diecezji bydgoskiej bp Jan Tyrawa, metropolita gnieźnieński i prymas Polski abp Wojciech Polak, bp Louis Dicaire z Montrealu w Kanadzie oraz biskupi seniorzy: Bogdan Wojtuś z Gniezna, Teofil Wilski z Kalisza, Ryszard Karpiński z Lublina. Do Kościoła Rektorskiego przybyli również przedstawiciele zgromadzeń żeńskich i męskich, duchowieństwo diecezjalne, duchacze pracujący w różnych częściach świata oraz świeccy, a wśród nich przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz mama o. Andrzejewskiego. Był czas na przemówienia i życzenia dla nowego prowincjała.

Prymas Polski abp Wojciech Polak przypomniał, że nowy prowincjał w słowie skierowanym do współbraci i przyjaciół misji zaraz po wyborze zaznaczył, że przyjmuje go w pokorze i z głęboką wiarą. - Prosił o życzliwą współpracę, pomoc i modlitewne wsparcie. Dzisiaj, kiedy obejmuje liturgicznie swój urząd, chcemy wyrazić nasze zapewnienie, że na tę prośbę będziemy odpowiadać - mówił. Abp Polak podkreślił, że obecność tych, którzy przybyli na uroczystości z bliska i z daleka, jest znakiem owego zapewnienia. - Pragniemy wspierać posługiwanie nowego prowincjała, pamiętając, że trzeba nam - jak przypomina nieustannie papież Franciszek - skupiać się na tym, co istotne. Na modlitwie chcemy prosić dla ojca prowincjała o ducha służby, dla ojców i braci ze zgromadzenia - ducha miłości i współpracy, zwłaszcza w misyjnym dziele głoszenia Chrystusa innym - powiedział.

Ojciec Dariusz W. Andrzejewski urodził się 14 lutego 1966 roku w Wągrowcu. Do Zgromadzenia Ducha Świętego wstąpił w 1987 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 5 lutego 1994 roku. Pracę duszpasterską podejmował m.in. w Bydgoszczy, Puszczykowie, Montrealu w Kanadzie, a od lipca 2010 roku w Cielądzu k. Rawy Mazowieckiej. Przełożonym został wybrany pod koniec czerwca tego roku.

(za KAI)

Więcej informacji...
Duszpasterstwo Młodzieży ``PARADISO``

Duszpasterstwo Młodzieży ``PARADISO`` zaprasza młodzież od 3 klasy gimnazjum, młodzież licealną i studentów, na pierwsze powakacyjne spotkanie, które odbędzie się w domu zakonnym Duchaczy przy Al. Jana Pawła II 117 w Bydgoszczy w niedzielę 5 października 2014 r. w godz: 9.30 - 15.00. W czasie spotkania Przewidziana jest Msza św. i wspólny obiad...

DOŁĄCZ DO NAS!!! info: o. Maciej; tel: 797 907 354

Więcej informacji...
Spotkanie grupy ``CZERWONEJ``

W sobotę 20 września 2014 r. odbędzie się spotkanie duchackiej grupy CZERWONEJ…

Spotkanie rozpocznie się Eucharystią o godz. 19.00. Po Mszy św. udamy się do domu zakonnego.

Mile widziane zdjęcia i filmy z tegorocznego pielgrzymowania...

Zaproszeni są wszyscy, którzy kiedykolwiek pielgrzymowali z ``Czerwonymi`` i ci, którzy chcą grupę poznać...

Info: o. Maciej tel: 797 907 354

Więcej informacji...
Drodzy Współbracia, Kochani Przyjaciele Misji,

Z Bożą pomocą, ``otulony`` Światłem Ducha Świętego i pod przemożną opieką Matki Bożej Nieustającej Pomocy rozpoczynam nową posługę dla dobra swoich współbraci, dla całej Prowincji Polskiej Zgromadzenia Ducha Świętego i dla wszystkich wiernych, których spotkam na drodze mego prowincjalnego posłannictwa.

Jako przełożony zakonny Misjonarzy Ducha Świętego w Polsce, razem ze wszystkimi ojcami, braćmi, alumnami i nowicjuszami będę chciał ``powrócić do źródeł`` naszej zakonnej i misyjnej tożsamości, pragnę odkryć i odświeżyć na nowo nasze posłannictwo i charyzmat zakonu.

Zmiany są konieczne, a dokonywać ich pragnę z Bożą i Waszą pomocą.

Istnieje nagląca potrzeba nowej ewangelizacji. Jako misjonarze ze Zgromadzenia Ducha Świętego, włączamy się w to ewangelizacyjne dzieło Kościoła w Polsce i na świecie, chcemy je owocnie podejmować, stosując nowy przekaz i nowe formy, ale zawsze trzymając się Dekalogu i opierając się na ``starym`` i pewnym fundamencie Ewangelii.

Będziemy dalej nauczać i odważnie głosić to, co czynili już nasi poprzednicy - ojcowie i bracia, od ponad III wieków, od założenia zakonu w 1703 roku, poprzez rok 1921, kiedy powstawała polska prowincja zakonna.

Mój wybór na przełożonego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Ducha Świętego, przyjmuję w pokorze i z głęboką wiarą, że Opatrzność Boża będzie czuwać nad nami. Jest to trudne i odpowiedzialne wyzwanie oraz wyjątkowy obowiązek, dlatego liczę na życzliwą współpracę, pomoc i modlitewne wsparcie. Od tej chwili muszę wziąć odpowiedzialność za zgromadzenie, za wspólnotę zakonną, która jest w Polsce, za współbraci, z którymi razem tworzymy cząstkę Kościoła.

Na urząd prowincjała zostałem powołany w wigilię umiłowanego święta Matki Bożej Nieustającej Pomocy - patronki mego życia kapłańskiego i zakonnego, wierzę więc, że nasza Najlepsza Matka nie zostawi mnie samego w tej nowej i odpowiedzialnej posłudze ...

Jezu, ufam Tobie !!

Z serdecznym pozdrowieniem,

o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp

prowincjał

JUBILEUSZ 150-lecia ŚMIERCI BŁ. O. JAKUBA LAVAL CSSp i ŚWIĘCENIA DIAKONATU

Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Ducha Świętego, przygotowuje się do obchodów 150. rocznicy śmierci swojego patrona bł. o. Jakuba Laval CSSp. Błogosławiony ojciec Jakub, którego liturgiczne wspomnienie obchodzimy dnia 9 września, swoje życie poświęcił bez reszty posłudze misyjnej. Zasłynął szczególnie z apostolstwa na wyspie Mauritius. Radość jest tym większa, że w celebrację włączy się także J.E. ks. bp Andrzej Fr. Dziuba - Biskup Łowicki, który we wtorek, 9 września 2014r., w czasie Mszy Świętej o godz. 11.00 udzieli w naszym Kościele Rektorskim w Bydgoszczy święceń diakonatu, naszemu współbratu kl. Jarosławowi Kęsce CSSp.

Po święceniach odbędzie się Konferencja Jubileuszowa o bł. o. Jakubie Laval CSSp, którą poprowadzą o. Tadeusz Kud CSSp i o. Bartłomiej Kupś CSSp.

Kl. Jarosław dzień wcześniej na ręce Ojca Prowincjała, złoży Wieczystą Profesję Zakonną w Zgromadzeniu Ducha Świętego, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, tj. 8 września 2014r., w czasie Mszy Świętej o godz. 19.00.

Święto Narodzenia NMP, to tradycyjnie data dorocznego odnowienia ślubów zakonnych przez profesów czasowych. Wszystkich przyjaciół naszej wspólnoty zakonnej serdecznie zapraszamy do modlitewnego i radosnego przeżywania tych wspaniałych wydarzeń.

LITURGICZNA INAUGURACJA POSŁUGI OJCA PROWINCJAŁA

W sobotę, 6 września 2014r., o godz. 15.00 w Kościele Rektorskim w Bydgoszczy, odbędzie się Liturgiczna Inauguracja Posługi Ojca Prowincjała Dariusza W. Andrzejewskiego CSSp.

We wspólnej modlitwie uczestniczyć będą m.in.:

J. Em. Ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski,

J. E. Ks. bp Jan Tyrawa, Biskup Bydgoski

J. E. Ks. bp Louis Dicaire z Montrealu w Kanadzie

J. E. Ks. bp Bogdan Wojtuś z Gniezna

J. E. Ks. bp Teofil Wilski z Kalisza

J. E. Ks. bp Ryszard Karpiński z Lublina.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w tej podniosłej uroczystości i prosimy o modlitwę za naszą wspólnotę zakonną, a szczególnie w intencji Ojca Prowincjała.

2014 XIV Kapituła Prowincjalna Zgromadzenia Ducha Świętego

W dniach od 23 do 28 czerwca 2014r. odbywała się w Bydgoszczy XIV Kapituła Prowincjalna, Prowincji Polskiej Zgromadzenia Ducha Świętego. 21 delegatów z Polski, Niemiec, Chorwacji, Włoch, Meksyku, Paragwaju, Madagaskaru, Senegalu, zebrało się po to, by stanowić najwyższą władzę w prowincji zakonnej, dokonującą wyboru nowego Przełożonego Wyższego - Prowincjała, na kolejną kadencję oraz nadać kierunki rozwoju oraz realizacji charyzmatu zgromadzenia, a także dla oceny okresu minionego od poprzedniej Kapituły Prowincjalnej. Ponadto każdorazowa Kapituła jest doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniami duszpasterskimi i misjonarskimi w kręgu tych, którzy realizują nakaz misyjny Chrystusa oraz do wspólnotowego spędzenia czasu, z niektórymi raz na wiele lat.

Dnia 26 czerwca 2014 roku uczestnicy Kapituły wybrali ze swego grona Prowincjała, którym został dotychczasowy przełożony Domu Zakonnego w Cielądzu i proboszcz parafii Świętej Trójcy - o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp.

Nowo wybrany Prowincjał urodził się 14 lutego 1966 roku w Wągrowcu. W 1987 roku wstąpił do misyjnego Zgromadzenia Ducha Świętego. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Misyjnym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy, w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, na Wydziale Papieskim w Poznaniu oraz studia doktoranckie w zakresie teologii pastoralnej na Uniwersytecie Fryburskim w Szwajcarii.

Święcenia kapłańskie przyjał dnia 5 lutego 1994 roku z rąk J.E. ks. bpa Bogdana Wojtusia w rodzinnej parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu. Pracę duszpasterską podejmował między innymi w Bydgoszczy, Puszczykowie, Montrealu w Kanadzie, a od lipca 2010 roku w Cielądzu k.Rawy Mazowieckiej, w diecezji łowickiej. W latach 2005 - 2008 był członkiem Komitetu Organizacyjnego 49. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Kanadzie. Z woli kard. Marc'a Ouelleta, Prymasa Kanady i za zgodą Konferencji Episkopatu Polski był tłumaczem Dokumentu Teologicznego 49. MKE w Kanadzie pt. Eucharystia darem Boga dla życia świata. Od wielu już lat pisze i publikuje refleksje, zamyślenia, artykuły i felietony na łamach różnych gazet i periodyków, między innymi ``Naszego Dziennika``, ``Niedzieli``, ``Przewodnika Katolickiego``, ``Posłańca Ducha Świętego`` oraz w mediach elektronicznych, takich, jak: katolik.pl, wirtualnapolonia.com, kmdm.pl. W 2006 roku w Poznaniu ukazała się książka ``Kapłańskie zamyślenia. Część Pierwsza``. W czerwcu 2011 roku została opublikowana nowa pozycja

książkowa, ``Kapłańskie zamyślenia. Część Druga``. Od 1 lipca 2010 roku jest proboszczem parafii p.w. Świętej Trójcy i przełożonym Wspólnoty Zakonnej w Cielądzu, a od 26 czerwca 2014 roku, decyzją obradującej w Bydgoszczy XIV Kapituły Prowincjalnej, Przełożonym Polskiej Prowincji Zakonu. Znamiennym pozostaje, że wybór dokonał się w wigilię Święta Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą nowy Prowincjał obrał sobie przed laty za Patronkę Kapłańskiego Powołania. Niech ta Najlepsza Matka wyprasza dla niego Zdroje Łask Najświętszego Serca Pana Jezusa w tej trudnej, ale jakże zaszczytnej funkcji zakonnej.

Więcej informacji...
Freelance Workshop Logo © Freelance Workshop 2012 Freelance Workshop Logo