Aktualności

Drodzy Współbracia, Kochani Przyjaciele Misji,

Z Bożą pomocą, ``otulony`` Światłem Ducha Świętego i pod przemożną opieką Matki Bożej Nieustającej Pomocy rozpoczynam nową posługę dla dobra swoich współbraci, dla całej Prowincji Polskiej Zgromadzenia Ducha Świętego i dla wszystkich wiernych, których spotkam na drodze mego prowincjalnego posłannictwa.

Jako przełożony zakonny Misjonarzy Ducha Świętego w Polsce, razem ze wszystkimi ojcami, braćmi, alumnami i nowicjuszami będę chciał ``powrócić do źródeł`` naszej zakonnej i misyjnej tożsamości, pragnę odkryć i odświeżyć na nowo nasze posłannictwo i charyzmat zakonu.

Zmiany są konieczne, a dokonywać ich pragnę z Bożą i Waszą pomocą.

Istnieje nagląca potrzeba nowej ewangelizacji. Jako misjonarze ze Zgromadzenia Ducha Świętego, włączamy się w to ewangelizacyjne dzieło Kościoła w Polsce i na świecie, chcemy je owocnie podejmować, stosując nowy przekaz i nowe formy, ale zawsze trzymając się Dekalogu i opierając się na ``starym`` i pewnym fundamencie Ewangelii.

Będziemy dalej nauczać i odważnie głosić to, co czynili już nasi poprzednicy - ojcowie i bracia, od ponad III wieków, od założenia zakonu w 1703 roku, poprzez rok 1921, kiedy powstawała polska prowincja zakonna.

Mój wybór na przełożonego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Ducha Świętego, przyjmuję w pokorze i z głęboką wiarą, że Opatrzność Boża będzie czuwać nad nami. Jest to trudne i odpowiedzialne wyzwanie oraz wyjątkowy obowiązek, dlatego liczę na życzliwą współpracę, pomoc i modlitewne wsparcie. Od tej chwili muszę wziąć odpowiedzialność za zgromadzenie, za wspólnotę zakonną, która jest w Polsce, za współbraci, z którymi razem tworzymy cząstkę Kościoła.

Na urząd prowincjała zostałem powołany w wigilię umiłowanego święta Matki Bożej Nieustającej Pomocy - patronki mego życia kapłańskiego i zakonnego, wierzę więc, że nasza Najlepsza Matka nie zostawi mnie samego w tej nowej i odpowiedzialnej posłudze ...

Jezu, ufam Tobie !!

Z serdecznym pozdrowieniem,

o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp

prowincjał

JUBILEUSZ 150-lecia ŚMIERCI BŁ. O. JAKUBA LAVAL CSSp i ŚWIĘCENIA DIAKONATU

Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Ducha Świętego, przygotowuje się do obchodów 150. rocznicy śmierci swojego patrona bł. o. Jakuba Laval CSSp. Błogosławiony ojciec Jakub, którego liturgiczne wspomnienie obchodzimy dnia 9 września, swoje życie poświęcił bez reszty posłudze misyjnej. Zasłynął szczególnie z apostolstwa na wyspie Mauritius. Radość jest tym większa, że w celebrację włączy się także J.E. ks. bp Andrzej Fr. Dziuba - Biskup Łowicki, który we wtorek, 9 września 2014r., w czasie Mszy Świętej o godz. 11.00 udzieli w naszym Kościele Rektorskim w Bydgoszczy święceń diakonatu, naszemu współbratu kl. Jarosławowi Kęsce CSSp.

Po święceniach odbędzie się Konferencja Jubileuszowa o bł. o. Jakubie Laval CSSp, którą poprowadzą o. Tadeusz Kud CSSp i o. Bartłomiej Kupś CSSp.

Kl. Jarosław dzień wcześniej na ręce Ojca Prowincjała, złoży Wieczystą Profesję Zakonną w Zgromadzeniu Ducha Świętego, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, tj. 8 września 2014r., w czasie Mszy Świętej o godz. 19.00.

Święto Narodzenia NMP, to tradycyjnie data dorocznego odnowienia ślubów zakonnych przez profesów czasowych. Wszystkich przyjaciół naszej wspólnoty zakonnej serdecznie zapraszamy do modlitewnego i radosnego przeżywania tych wspaniałych wydarzeń.

LITURGICZNA INAUGURACJA POSŁUGI OJCA PROWINCJAŁA

W sobotę, 6 września 2014r., o godz. 15.00 w Kościele Rektorskim w Bydgoszczy, odbędzie się Liturgiczna Inauguracja Posługi Ojca Prowincjała Dariusza W. Andrzejewskiego CSSp.

We wspólnej modlitwie uczestniczyć będą m.in.:

J. Em. Ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski,

J. E. Ks. bp Jan Tyrawa, Biskup Bydgoski

J. E. Ks. bp Louis Dicaire z Montrealu w Kanadzie

J. E. Ks. bp Bogdan Wojtuś z Gniezna

J. E. Ks. bp Teofil Wilski z Kalisza

J. E. Ks. bp Ryszard Karpiński z Lublina.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w tej podniosłej uroczystości i prosimy o modlitwę za naszą wspólnotę zakonną, a szczególnie w intencji Ojca Prowincjała.

2014 XIV Kapituła Prowincjalna Zgromadzenia Ducha Świętego

W dniach od 23 do 28 czerwca 2014r. odbywała się w Bydgoszczy XIV Kapituła Prowincjalna, Prowincji Polskiej Zgromadzenia Ducha Świętego. 21 delegatów z Polski, Niemiec, Chorwacji, Włoch, Meksyku, Paragwaju, Madagaskaru, Senegalu, zebrało się po to, by stanowić najwyższą władzę w prowincji zakonnej, dokonującą wyboru nowego Przełożonego Wyższego - Prowincjała, na kolejną kadencję oraz nadać kierunki rozwoju oraz realizacji charyzmatu zgromadzenia, a także dla oceny okresu minionego od poprzedniej Kapituły Prowincjalnej. Ponadto każdorazowa Kapituła jest doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniami duszpasterskimi i misjonarskimi w kręgu tych, którzy realizują nakaz misyjny Chrystusa oraz do wspólnotowego spędzenia czasu, z niektórymi raz na wiele lat.

Dnia 26 czerwca 2014 roku uczestnicy Kapituły wybrali ze swego grona Prowincjała, którym został dotychczasowy przełożony Domu Zakonnego w Cielądzu i proboszcz parafii Świętej Trójcy - o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp.

Nowo wybrany Prowincjał urodził się 14 lutego 1966 roku w Wągrowcu. W 1987 roku wstąpił do misyjnego Zgromadzenia Ducha Świętego. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Misyjnym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy, w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, na Wydziale Papieskim w Poznaniu oraz studia doktoranckie w zakresie teologii pastoralnej na Uniwersytecie Fryburskim w Szwajcarii.

Święcenia kapłańskie przyjał dnia 5 lutego 1994 roku z rąk J.E. ks. bpa Bogdana Wojtusia w rodzinnej parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu. Pracę duszpasterską podejmował między innymi w Bydgoszczy, Puszczykowie, Montrealu w Kanadzie, a od lipca 2010 roku w Cielądzu k.Rawy Mazowieckiej, w diecezji łowickiej. W latach 2005 - 2008 był członkiem Komitetu Organizacyjnego 49. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Kanadzie. Z woli kard. Marc'a Ouelleta, Prymasa Kanady i za zgodą Konferencji Episkopatu Polski był tłumaczem Dokumentu Teologicznego 49. MKE w Kanadzie pt. Eucharystia darem Boga dla życia świata. Od wielu już lat pisze i publikuje refleksje, zamyślenia, artykuły i felietony na łamach różnych gazet i periodyków, między innymi ``Naszego Dziennika``, ``Niedzieli``, ``Przewodnika Katolickiego``, ``Posłańca Ducha Świętego`` oraz w mediach elektronicznych, takich, jak: katolik.pl, wirtualnapolonia.com, kmdm.pl. W 2006 roku w Poznaniu ukazała się książka ``Kapłańskie zamyślenia. Część Pierwsza``. W czerwcu 2011 roku została opublikowana nowa pozycja

książkowa, ``Kapłańskie zamyślenia. Część Druga``. Od 1 lipca 2010 roku jest proboszczem parafii p.w. Świętej Trójcy i przełożonym Wspólnoty Zakonnej w Cielądzu, a od 26 czerwca 2014 roku, decyzją obradującej w Bydgoszczy XIV Kapituły Prowincjalnej, Przełożonym Polskiej Prowincji Zakonu. Znamiennym pozostaje, że wybór dokonał się w wigilię Święta Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą nowy Prowincjał obrał sobie przed laty za Patronkę Kapłańskiego Powołania. Niech ta Najlepsza Matka wyprasza dla niego Zdroje Łask Najświętszego Serca Pana Jezusa w tej trudnej, ale jakże zaszczytnej funkcji zakonnej.

Więcej informacji...
Bydgoska Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Bydgoska Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 21 - 31 lipca 2014

Więcej informacji...
2014 Uroczystość Bożego Ciała - Parafia Glinki

Nasza wspólnota zakonna uczestniczyła - o godz. 10.30 - we Mszy Świętej parafialnej sprawowanej w kościele przy ul. Glinki 40 a następnie wzięła udział w Procesji Eucharystycznej.

Więcej informacji...
2014 Maj AEFJN

Africa Europe Faith and Justice Network

Sieć Afryka Europa Wiara i Sprawiedliwość.

ECHOS D'AEFJN - N. 11 - maj 2014

Więcej informacji...
Freelance Workshop Logo © Freelance Workshop 2012 Freelance Workshop Logo